ตุ๊ก ญ าณี หลังเลิก สามีฝรั่ง

บันเทิง

เรีย กว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแ ม่แห่งว งการบันเทิ งสำหรับ “ตุ๊ก ญ าณี” คือคนที่อยู่ในว งการมาอย่างยา วนาน ชี วิตตอนนี้เป็นขาลงของว งการ เพราะไม่ค่อยมีงานเข้ามา เนื่อ งด้วยส ถานการณ์ในตอนนี้ด้วย ค่าตัวที่เรีย กไปก็ไม่ได้แพ งอะไร เพราะว่าตนเองทำงานตรงเวลา เเละพร้อมทำงานเสม อ ไม่เค ยเรื่องมากอย่างที่เป็นข่ าว เพราะว่าตนเองมีอะไรก็จะพูดตรง ๆ เเละเ คลียร์ให้จบพร้อมทำงาน

ส่วนในเรื่องของความรั กนั้น ได้ตั ดสินใจที่จะเลิ กลากับสามีชาวต่างชาติไปเเล้ว สามีบอกเลิ กเพราะเขาไม่รั กเราเเล้ว ไม่รู้ว่าจะท นอยู่กันไปทำไม ทำให้เ สี ยเวลาชีวิ ต สาเห ตุที่เลิ กกันเป็นเพราะปัญห าต่าง ๆ เวลาไม่ตรงกัน ไม่ค่อยเข้าใจกันเหมือ นก่อน ไม่ได้พูดจากันไม่ดี หรือมีปัญห าด้านกิ จการเเต่อย่างใดๆเลย เราตกลงจบกันด้วยดี

Loading...

 

 

 

เปลี่ย นจากคนรั กมาเป็นเพื่อนกันน่าจะดีกว่า เเละไม่ต้องมานั่งทุ กข์ใจอีกด้วย ตอนที่เดินมาบอกยอมรับว่า งง มาก ทำอะไรไม่ถูกเลย ได้เเต่นั่งนิ่ ง ๆ เป็นชั่วโมง ยอมรับว่าเสียใจ เเต่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เป็น มีใบสมร สก็เเค่นั้น พอเขาไม่รั กเราเเล้วมันก็เเค่กระด าษใบนึงเท่านั้น

ไม่อยากเอาคำนี้มายึ ดติด ซึ่งไม่ได้ต้องการแบบนั้น ด้วยวั ยในตอนนี้ด้วยเราไม่ได้คาดหวั งอะไรเลย ปล่อยให้มันเป็นไป ตอนนี้พอใจที่จะอยู่กันเเบบนี้ คุยกันมาเจ็ ดปี มีความสุ ขดี และทุกอย่างก็ลงด้วยแค่นี้ก็พอแล้ว

 

 

 

ถึงแม้ว่าความรักแบบสามีภรรย าจะจบลงแต่ก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะคะ ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ

Loading...