ผู้ปกครองดูด่วน เงื่อนไขแจกเงินคนละ 3,000 ใครมีตามนี้ เตรียมลงทะเบียน

บันเทิง

เรียกว่าเป็นข่าวดีจากกระทรวงการคลัง และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่เตรียมชงงบเยียวยา เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง เช่น คนชรา เด็ ก ผู้พิ ก าร คนไ ร้บ้าน และคนที่ตกหล่นไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ โดยเสนอใช้งบ 3-4 หมื่นล้านบาท แจกเงินคนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน มิ.ย. – ส.ค. ซึ่งมีกลุ่มคนที่เข้าข่าย 13-14 ล้านคน

ทั้งนี้ จะยื่นให้คณะกรรมการกลั่นกรอง โครงการใช้ พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท พิจารณา หากเห็นชอบจะเสนอให้ ครม. พิจารณาต่อ 29 พ.ค.นี้

Loading...

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอให้ช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรม เช่น อาชีพนาฎศิลป์ ศิลปะพื้นบ้าน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอให้ช่วยเหลือบุคลากรด้านนักกีฬา การเข้าถึงซอฟท์โลนของธุรกิจท่องเที่ยว โดยให้ทุกหน่วยงานทำการบ้านนำกลับมาเสนอใหม่ในกลางเดือนนี้ โดยจะใช้เงิน พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทช่วยเหลือทั้งหมด จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการกลั่นการใช้เงินกู้ และ ครม.พิจารณาต่อไป ในเบื้องต้น พม.จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางจำนวน 13 ล้านคน โดยแจกเงินให้คนพิกา ร ผู้สูงอายุ เด็ ก

โดยเงื่อนไขนั้น จะให้คนที่เกิดแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี ใครมีเกณฑ์ตามนี้เตรียมตัวลงทะเบียน โดยเพิ่มอีกคนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เช่น เดิมได้รับเบี้ยผู้พิกา ร 1,000 บาท ก็จะเพิ่มเป็นเดือนละ 2,000 บาท ส่วนผู้สูงอายุจะได้เพิ่มจากเบี้ยอีกคนละ 1,000 บาท แต่คนไร้บ้านจะไม่แจกเป็นเงินแต่จะช่วยหาที่พักอาศัย และอาหารการกินให้แทน ส่วนอาชีพนาฏศิลป์ นักกีฬา จะพิจารณาดูว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่ แต่ถ้าไม่ได้จะมีการจัดหามาตรการอื่นช่วย

คลิป

ใครที่อยู่ในเกณฑ์การรับสิทธิ์ต้องคอยติดตามข่าวสารเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองกันนะคะ

ขอบคุณ เรื่องเล่าเช้านี้

Loading...